May. 3rd, 2011

allegra_1971: (Default)
Зварыла курыны булён (як загатоўку для супа с гароднінай і рысам). Вырашыла, пакуль тое, зрабіць сабе кубак булёну з яйкам. Добра, што спачатку заўсёды у кубку ўзбіваю яйка з перцам і часныком, а потым толькі лью булён. Таму што сёння атрымаўся непрыемны пердыманокль: ў скарлупе быў курыны зародыш... Буэ... Яйка купіла ў краме, калі што.
Page generated Sep. 21st, 2017 04:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios