allegra_1971: (Default)
[personal profile] allegra_1971
Калі гэта не утка... калі гэта - сапраўды адбылося...гэта...па за межамі дабра і зла. У мяне словаў няма. Я спадзяюся, што ведаю (адносна), у якім яна зараз стане (сама чатыры гады таму згубіла дзіця праз выкідыш): роспач, гора, усведамленне таго, што гэтаму свайму дзіцяці ты нічым, зусім нічым не змагла дапамагчы, таму што твая прырода проста ўключыла гэты механізм, і ты ніяк не магла яго выключыць), і дактары - не дапамаглі... А на яе навалілася ўсё: уласнае затрыманне, муж у пастарунку, і вось... самае страшнае, што можа перажыць жанчына: смерць дзіцяці. Яго смерць з-за затрымання.
Адна з удзельніц "маўклівай акцыі" 3 ліпеня страціла дзіця

Если это это не утка, если это на самом деле произошло...это - за гранью добра и зла. У меня нет слов. Я надеюсь, что представляю (относительно), в каком она сейчас состоянии (сама четыре года назад потеряла ребёнка вследствие выкидыша): скорбь, горе, осознание того, что вот этому своему ребёнку ты ничем, совсем ничем не смогла помочь (потому что твоя природа просто включила этот механизм, а ты не могла его выключить), и врачи - не смогли. А на неё навалилось всё: задержание, муж в кутузке, и вот... самое страшное, что может перенести женщина: смерть ребёнка. Из-за этого задержания.

Date: 2011-07-11 05:34 pm (UTC)
From: [identity profile] tiefewasser.livejournal.com
на мой пеciмiстычны погляд, адзiнае, што яна можа зрабiць, - гэта задакументаваць усё: свой стан, усi iмёны, факт арышту, магчыма вiдэа, сведкаý, i разаслаць усюды, па першую чаргу за мяжу. У Польшчу, напрыклад. I, магчыма, калi-небудзь гэта будзе адным з пунктаý абвiнавачвання на "Нюрнбергскiм працэсе"

Date: 2011-07-11 06:43 pm (UTC)
From: [identity profile] k-atamanchik.livejournal.com
+1
...але ўзгадайце сітуацыю таго ж Някляева ці Маі Абрамчык... ім гэта не дапамогла...і куча сведак, і пабоі, і стан непрытомнасьці...і лекары...

Date: 2011-07-12 08:09 pm (UTC)
From: [identity profile] tiefewasser.livejournal.com
я ж таму i пiшу - на мой песiмiстычны погляд, магчыма калi-небудзь

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:12 am
Powered by Dreamwidth Studios